Studie plánované přístavby Sokolské chaty:


Autor:  Ing. Lukáš Šulc, Ateliér Architektury Ing. Arch Jan Mádlík,  500 03 Hradec Králové