B ratři a sestry! Letošní valná hromada je za námi.

Pokud máte zájem, nabízíme Vám veškeré materiály k prostudování zde:

 

 Zápis z volební valné hromady TJ. 

Usnesení z volební valné hromady TJ. 

Prezenční listina. 

Zpráva výboru za rok 2012. 

Pokladní zpráva. 

Zpráva o provozu Sokolské chaty. 

Zápis volební komise.