Z historie Sokolské chaty v Deštném

  Chata byla zakoupena v roce 1945 přičiněním tehdejšího jednatele Sokola pana Petra Sysla. Byla to vlastně menší hospodářská  usedlost, jejíž největší výhodou byla a dodnes jistě je poloha na horské stráni s překrásným výhledem.

  Po koupi chaty bylo nutné budovu opravit tak, aby mohla sloužit pro hromadné ubytování a co nejlepší využití. Do Orlických hor směřovaly pracovní brigády a členové Sokola dle možností pracovních i finančních chatu upravovali a opravovali. Budova tak postupně dostávala podobu horské boudy a v letních i zimních měsících byla a dodnes je využívána ke sportovním soustředěním i k odpočinku. Chata je i nadále dle finančních možností neustále zvelebována a naší snahou je, aby se v ní návštěvníci cítili co nejlépe.

  Péče nebyla věnována jenom samotné chatě, ale i jejímu okolí. V létě můžete posedět u ohniště, zahrát si míčové hry na hřišti za chatou a v zimě má chata svůj lyžařský vlek. No prostě paráda!

  Většina údržbářských prací se provádí na pravidelných brigádách, kterých se účastní jak členové Sokola, tak i ti, kteří chtějí chatu navštěvovat.

  V minulých letech, během správcovství maželů Zdeňka a Věry Vachkových doznala chaty řady významných zlepšení. Byla položena zámková dlažba na terase, zhotoveno osvětlení hřiště, nainstalována krbová kamna ve společenské místnosti, nové okapy a zábrany proti sněhu.

  Jsou tu i zlepšení daleko zásadnější - máme novou studnu, chata je vybavena čističkou odpadních vod, byl postaven přístřešek nad zadním vchodem, rekonstrukcí prošly i toalety (jistě se nikomu nebude stýskat po suchém WC).

  Od jara roku 2008 mají chatu na starosti manželé Radek a Lenka Jelenovi. Na chatě proběhla výměna vchodových dveří, aby se zamezilo tepelným ztrátám z verandy. Bylo dokončeno jednání o zřízení věcného břemene na kanalizaci od ČOV a také jsme odkoupili od Pozemkovéhu fondu ČR sousední louku, na které stojí náš lyžařský vlek. V roce2009 jsme dokončili rekonstrukci podlah v prvním poschodí. V roce 2010 byly vyměněny okenice a dveře u zadního vchodu a byla natřena střecha.  V roce 2011 se nám již podařilo zrealizovat rekonstrukci všech komínů - vyfrézování, vyvložkování a odborné napojení topidel. Celá chata byla při té příležitosti znovu vymalována. V roce 2013 byly vyměněny všechny interiérové dveře a pokračovali jsme v natírání venkovních dřevěných konstrukcí chaty. v roce 2014 proběhla kompletní výměna oken na pokojích v 1.NP a byly také dokončeny venkovní nátěry chaty. Rok 2015 potom byl ve znamení výměny oken u pokojů v přízemí chaty a celá chata byla opět vymalována. V roce 2016 bylo vyměněno PVC na pokojích 1, 2 a také ve společenské místnosti a letos jsme vyměnili kompletně všechny elektrospotřebiče v kuchyni a zhotovili jsme nové dveře do chodby ke dřevníku..

  Do budoucna bychom rádi realizovali přístavbu nových koupelen. Vše ale záleží na naší finanční situaci a také na ochotě členů TJ i ostatních příznivců chaty.

Nelze na tomto místě vypsat jména těch, kteří se ve svém volném čase podíleli a podílí na přestavbě a zvelebování chaty, ale všem patří obrovský dík za tuto záslužnou práci, práci od srdíčka.

(čerpáno z knihy "Černilov - minulost/současnost")


Sokolská chata - pokoje:

—————